ข่าวประชาสัมพันธ์


ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Emonitor - IEAT

จำนวนอุปกรณ์ตรวจวัด
นิคม AQMS CEMS OPMS VOCS WQMS
นิคมฯ บางพลี00001
นิคมฯ พิจิตร00001
นิคมฯ มาบตาพุด17272642
นิคมฯ ผาแดง06000
นิคมฯ เหมราชตะวันออก (มาบตาพุด)22000
นิคมฯ เอเชีย02000
ท่าเรือฯ มาบตาพุด01000
นิคมฯ ลาดกระบัง00002
นิคมฯ ภาคใต้00001
นิคมฯ บางปู00003
นิคมฯ อมตะนคร40001
นิคมฯ ราชบุรี11000
นิคมฯ บางปะอิน02000
นิคมฯ อมตะซิตี้22000
นอกนิคมฯ07000